Verlang jij naar een structurele kwaliteitsverbetering van jullie onderwijs? Wil jij de samenwerking in je team versterken en de ontwikkeling van je leraren stimuleren?

Ik begeleid jou en je team, zodat jullie samen duurzaam met onderwijsontwikkelingen aan het werk gaan vanuit de schoolvisie.
De sleutel tot het verbeteren van het onderwijs ligt bij de leraren en bij de samenwerking in het team. Door hieraan te werken, kun je beter inspelen op veranderende omstandigheden en handelen vanuit visie en missie. Dit brengt plezier in het werk en creëert een hecht team waarin samen gewerkt en samen geleerd wordt. Jouw school wordt dan een plek waar kinderen zich ontwikkelen met hoofd, hart en handen.

Waarom Onderwijskunstig

Leren

Onderwijzen betekent van oorsprong iemand ondersteuning bieden door hem de weg te wijzen. Onderwijskunstig is er op gericht om samen te onderzoeken wat de goede weg is, samen te leren en te ontwikkelen. Daarvoor is het nodig om afstand te nemen om te zien wat er speelt en vandaaruit vragen te stellen en zo nodig andere keuzes te maken. Je werksituatie zelf is vervolgens de beste plek om het geleerde specifieke betekenis te geven in de dagelijkse werkpraktijk.

Ervaren

‘Lesgeven is een kunst die staat of valt met het kunstenaarschap van de leraar’, aldus Biesta. Veel vraagstukken die je tegenkomt zijn uniek en vragen ad hoc om een oplossing. Een lerende houding is nodig om in zulke complexe en onzekere situaties integer te kunnen handelen en erop te reflecteren. Je ervaring en het begrijpen van die ervaring door reflectie geeft de mogelijkheid tot transformatie en verandering. Het integreren van (nieuwe) kennis en ervaring levert wijsheid van handelen op.

Verwonderen

Een ontvangende houding, je openstellen voor wat er gebeurt, dat is een begin van leren. Daarmee is verwondering onmisbaar in het onderwijs en in ontwikkeling. Met nieuwe ogen en een frisse blik kijken naar wat er is. Als je draait op routine, dan raak je je vonk kwijt. Als je je verwondert, zie je in het dagelijkse het bijzondere, dan komt er weer ruimte. Ruimte, ook voor verbetering en verandering.

Onderwijskunstig onderwijs is betekenisvol met ruimte voor LEREN, ERVAREN en VERWONDEREN. Onderwijs zonder haast, waar het bruist van de energie.

Wil je ook onderwijskunstig onderwijs? Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Diensten

Organisatiebegeleiding

Hoe geven jullie vorm aan jullie visie? Is de weg helder en lopen jullie die samen? Ik onderzoek met jullie wat er nodig is om samen te werken aan onderwijsontwikkelingen in de praktijk. Samen anders kijken en anders doen, is daarbij een uitgangspunt. Samen stil staan om vooruit te gaan.

Professionele leergemeenschap

Samen delen, samen onderzoeken en samen continu verbeteren van het onderwijs aan de leerlingen. Dat is de belofte van een professionele leergemeenschap. Maar hoe kom je zo ver? Wat is daarvoor allemaal nodig? En misschien ook: daar hebben we geen tijd voor!

Teamontwikkeling

Lesgeven doe je niet alleen. Je groeit tot een sterk team als je gebruik kunt maken van elkaars talenten en ervaring. Communicatie is van essentieel belang om als team effectief en plezierig samen te werken en daarmee een van de pijlers van een professionele cultuur.

Professionele ontwikkeling

Bij professionele ontwikkeling gaat het om goed zijn en blijven in je vak. Leren kennen van je kennis en vaardigheden, maar juist ook van jezelf. Reflecteren op eigen patronen in gedrag, gedachten, omgaan met emotie en gevoel. Daarnaar handelen. Juist in relatie tot de ander waartoe je je verhoudt als professional. Ik bied diverse manieren om te werken aan je professionele ontwikkeling.

Lesgeven doe je niet alleen. Je hebt elkaar als team nodig.

Waarom ik?

Van jongs af aan is school een plek waar ik me altijd thuis heb gevoeld. Ik geniet van de energie wanneer er sprake is van ontwikkeling. De sprankels in de ogen van kinderen als ze ‘opeens’ iets begrijpen of als ze vol verwondering kijken naar een beestje en wanneer ze nieuwe dingen ontdekken.

Diezelfde energie en dynamiek kan er zijn wanneer je je ontwikkelt als professional, team en organisatie. Door te werken vanuit mogelijkheden, krachten en kansen groeit er meer zelfvertrouwen en focus.

Het is mijn expertise om de visie en ontwikkeling van een school of bestuur praktisch te vertalen naar blijvende en passende professionalisering. Mijn uitgangspunt is dat je het meest leert op de werkvloer en door samen te leren en te delen.

Ik geloof dat het beste onderwijs tot stand komt binnen een team waarin ieder vanuit zijn/haar talent een bijdrage kan leveren aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Want van een leraar met plezier in leren, kun je het meeste leren.