Teamontwikkeling

Samen op zoek naar de mogelijkheden van je team. Wat hebben jullie in huis en wat kan ieder teamlid doen om samen alle mogelijkheden te benutten?

Bij een goed team maken de teamleden elkaar beter. Daarom is het goed om als team regelmatig terug te kijken en daar samen van te leren en dan juist vooruit te kijken: wat verwachten we van elkaar en hoe maken we gebruik van elkaars talenten?

Teamontwikkeling heeft als kernpunten dat het veilig is voor iedereen en dat het hele team is betrokken. Het is een positief proces, waarbij we focussen op wat werkt vanuit sterke punten.

Wanneer mensen gehoord en gezien worden in hun bijdrage aan het team en als zij invloed kunnen uitoefen, raken ze intrinsiek gemotiveerd.

In diverse bijeenkomsten bespreken we de teamontwikkeling en maken we nieuwe afspraken. Creatieve werkvormen waarin samenwerken een rol heeft, geven het proces vleugels.

Vragen die aan de orde komen:

  • Hoe kunnen de kwaliteiten van alle leerkrachten tot hun recht komen in jullie team?
  • Hoe werken jullie samen?
  • Hoe communiceren jullie?

Belangrijkste onderdeel zijn echter niet de bijeenkomsten, maar het vervolg dat jullie geven aan de afspraken en acties in de praktijk van alledag. Ook dat nemen we mee in de bijeenkomsten en in de tijd erna: hoe bouwen we teamontwikkeling in het reguliere patroon?

Werkwijze

Geen enkel team of organisatie is hetzelfde. Daarom is de werkwijze ook nooit hetzelfde. Jullie vraag is bepalend voor het plan van aanpak. De gezamenlijke inbreng zorgt voor een gedragen ontwikkeltraject waarin ieder verantwoordelijkheid neemt.

Als teamcoach begeleid ik het team in de gewenste ontwikkeling op mijn eigen, onderwijskunstige manier.

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Bij een goed team maken de teamleden elkaar beter