Professionele leergemeenschap

Een professionele leergemeenschap is een kansrijke mogelijkheid om te anticiperen op alle ontwikkelingen in het onderwijs. Er is echter geen kant-en-klaar model voor een professionele gemeenschap. In elke situatie en school zal die weer anders zijn.

Vanuit mijn ervaring met het inrichten van professionele leergemeenschappen onderzoek ik met jullie hoe deze op jullie school kan worden neergezet. Samen naar een lerende cultuur waarin onderling vertrouwen en veiligheid de basis vormen.

Bij het vormen van een professionele leergemeenschap komen een aantal kenmerken aan bod:

  • Leren van en met elkaar
  • Op basis van een gemeenschappelijke ambitie
  • Met voldoende diversiteit en intensiteit aan relaties om van elkaar te kunnen leren
  • Voldoende gevoel van vertrouwen en verbondenheid om met elkaar te willen leren

Daarbij is er behalve tijd ook een (collegiale) omgeving nodig waarin reflectie, kritisch bevragen en evaluatie plaats kunnen vinden. Ruimte om te oefenen, ruimte om te experimenteren en ruimte voor imperfecte tussenresultaten zijn nodig om te komen tot daadwerkelijke verbeteringen van het onderwijs die de leerlingen ten goede komen.

Werkwijze

Geen enkel team of organisatie is hetzelfde. In elke organisatie en situatie zal een professionele gemeenschap er dan ook anders uit zien. Vanuit mijn ervaring met het inrichten van professionele leergemeenschappen onderzoek ik met jou hoe dit bij jullie op school kan worden ingezet. Samen naar een lerende cultuur waarin onderling vertrouwen en veiligheid de basis vormen.

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Leren van en met elkaar