Professionele ontwikkeling

Individuele coaching

Wil jij groeien, ontwikkelen, veranderen? Misschien ben je het wel helemaal kwijt, het enthousiasme waarmee je ooit voor de klas begon? Wil je de vicieuze cirkel van werkdruk doorbreken? Of wil je je enthousiasme inzetten om verder te ontwikkelen naar onderwijs dat past? Door met mij te spreken over je gevoelens aangaande leerlingen of zaken in je lesgeven waar je tegenaan loopt, heb je de eerste stap gezet om te veranderen.

Meer weten: neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Supervisie

In supervisie gaat het om persoonlijke leervragen die je hebt ten aanzien van je werk. Je leert om je vraagstukken vanuit diverse perspectieven te bekijken, je onderzoekt wat andere handelingsmogelijkheden zijn, je ontdekt wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt in je omgang met anderen.

Supervisie kan individueel gevolgd worden, maar ook met een groep van maximaal 3 personen. In minimaal 10 bijeenkomsten worden de leervragen doorgenomen en verdiept. Tussen de bijeenkomsten schrijf je als supervisant een reflectie en nieuwe werkinbreng.

Meer weten: neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Loopbaantraject

Je werk neemt een groot deel van je tijd en van je leven in. Doordat jij verandert, je omstandigheden veranderen, kan het zijn dat je vastloopt in je werk of dat je uitdaging mist. Misschien vraag je je af, waarom je ooit voor je huidige baan hebt gekozen. Of je bent nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een carrièreswitch.

Loopbaancoaching is bedoeld om te komen tot verandering in je loopbaan door persoonlijk en professioneel te groeien. Tijdens een traject onderzoek je je drijfveren, ontdek je je waarden, mogelijkheden en wensen. Zo wordt in de loop van het traject je eigen profiel helder en ontstaat er een plan van aanpak.

Meer weten: neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Intervisie

Waarom begeleide intervisie

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen collega’s die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is je deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van je werk te verbeteren. Kortom, een manier om van en met elkaar te leren. Onder professionele begeleiding ontwikkel je je in je vakmanschap en krijg je door (zelf)reflectie grip op je eigen denk- en leerproces. Je staat stil bij je eigen ervaringen en je deelt inzichten met elkaar.

Voorwaarden

Gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen zijn belangrijke ingrediënten voor intervisie. Intervisie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je bent samen verantwoordelijk voor het leerklimaat.

Effect van intervisie

Je versterkt je eigen professionaliteit

  • Door reflectie krijg je meer zicht op je eigen sterke en zwakke kanten
  • Door het samen delen is er meer creativiteit bij het oplossen van problemen
  • Je breidt je eigen gedragsrepertoire uit
  • Je vergroot je zelfvertrouwen en persoonlijke effectiviteit
  • Je oefent je communicatieve vaardigheden in het gezamenlijk reflecteren door goed te luisteren, samen te vatten en door te vragen (LSD)

Afspraken

Je maakt met elkaar afspraken over de duur en frequentie van de intervisie, maar ook over welk model/modellen jullie gebruiken. Afspraken over vertrouwelijkheid, naar elkaar luisteren, elkaar ondersteunen en uitdagen dragen bij aan veiligheid die nodig is om behoeften, zwaktes en fouten toe te kunnen geven.

Goed zijn en blijven in je vak.