Professionele ontwikkeling

Intervisie

Waarom begeleide intervisie

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen collega’s die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is je deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van je werk te verbeteren. Kortom, een manier om van en met elkaar te leren. Onder professionele begeleiding ontwikkel je je in je vakmanschap en krijg je door (zelf)reflectie grip op je eigen denk- en leerproces. Je staat stil bij je eigen ervaringen en je deelt inzichten met elkaar.

Voorwaarden

Gelijkwaardigheid van de deelnemers en onderling vertrouwen zijn belangrijke ingrediënten voor intervisie. Intervisie is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je bent samen verantwoordelijk voor het leerklimaat.

Effect van intervisie

Je versterkt je eigen professionaliteit

  • Door reflectie krijg je meer zicht op je eigen sterke en zwakke kanten
  • Door het samen delen is er meer creativiteit bij het oplossen van problemen
  • Je breidt je eigen gedragsrepertoire uit
  • Je vergroot je zelfvertrouwen en persoonlijke effectiviteit
  • Je oefent je communicatieve vaardigheden in het gezamenlijk reflecteren door goed te luisteren, samen te vatten en door te vragen (LSD)

Afspraken

Je maakt met elkaar afspraken over de duur en frequentie van de intervisie, maar ook over welk model/modellen jullie gebruiken. Afspraken over vertrouwelijkheid, naar elkaar luisteren, elkaar ondersteunen en uitdagen dragen bij aan veiligheid die nodig is om behoeften, zwaktes en fouten toe te kunnen geven.

Supervisie

In supervisie gaat het om persoonlijke leervragen die je hebt ten aanzien van je werk. Je leert om je vraagstukken vanuit diverse perspectieven te bekijken, je onderzoekt wat andere handelingsmogelijkheden zijn, je ontdekt wat voor jou belangrijk is en wat je nodig hebt in je omgang met anderen.

Supervisie kan individueel gevolgd worden, maar ook met een groep van maximaal 3 personen. In minimaal 10 bijeenkomsten worden de leervragen doorgenomen en verdiept. Tussen de bijeenkomsten schrijf je als supervisant een reflectie en nieuwe werkinbreng.

Meer weten: neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Individuele coaching

Wil jij groeien, ontwikkelen, veranderen? Misschien ben je het wel helemaal kwijt, het enthousiasme waarmee je ooit voor de klas begon? Wil je de vicieuze cirkel van werkdruk doorbreken? Of wil je je enthousiasme inzetten om verder te ontwikkelen naar onderwijs dat past? Door met mij te spreken over je gevoelens aangaande leerlingen of zaken in je lesgeven waar je tegenaan loopt, heb je de eerste stap gezet om te veranderen.

Meer weten: neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Goed zijn en blijven in je vak.