Organisatiebegeleiding

Een team waarin ontspannen en efficiënt gewerkt wordt, waar samenwerking en ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Hoe zou dat zijn?

Het tegenovergestelde lijkt soms het geval:

 • De samenwerking is niet goed
 • De opbrengsten vallen tegen
 • De werkdruk is hoog
 • De communicatie laat te wensen over
 • Veranderingen worden wel gewenst, maar in de praktijk blijkt de weerstand groot

Problemen in de organisatie zijn vaak taai en complex. Soms is een verandering zo ingewikkeld dat van tevoren niet vast staat, wat de uitkomst is. Het uiteindelijke resultaat wordt gedurende het proces met alle betrokkenen gecreëerd. Dat maakt veranderen spannend! Hoe laat je los wat je weet en wat je vertrouwd is?

Onderlinge relaties en verwachtingspatronen liggen vaak aan de basis van de problemen die er spelen. Weten wat je aan elkaar hebt en gezonde relaties opbouwen … dat kan door open dialoog, door onderzoeken welke (onbewuste) drijfveren een rol spelen voor jezelf, maar ook door die van de ander te leren kennen. Door dit te ontdekken en te bespreken ontstaat er ruimte voor waardevolle samenwerking. Hierdoor kun je als individu en organisatie optimaal functioneren.

Ik help jullie met

 • Het ontwikkelen en beschrijven van jullie visie
 • Het vertalen van jullie visie naar de praktijk van alle dag
 • Anders organiseren van onderwijs
 • Teamontwikkeling die ondersteunend is in de veranderprocessen

Of zijn jullie al een eind op weg, zijn jullie anders gaan werken en bezig met het implementeren en borgen van verbeteringen? Ik help jullie met:

 • Het implementeren van EDI
 • Versoepelen van de overgang van groep 2 naar 3
 • Thematisch werken binnen de school

Werkwijze

Jouw probleemvraag is leidend voor het opstellen van het plan van aanpak. Na inventarisatie stel ik een passende offerte op voor jouw organisatie.

Als organisatiebegeleider kijk ik naar individuele perspectieven en naar het geheel van de organisatie, als een systemische eenheid met eigen processen en patronen. Ik begeleid jou als leidinggevende individueel en ik begeleid teamsessies waarin duidelijk wordt wat er onder de problematiek ligt en hoe verandering ingezet kan worden.

Wil je ook onderwijskunstig naar jouw school kijken en onderwijskunstig werken?

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Veranderen is spannend! Hoe laat je los, wat je weet en wat je vertrouwd is?