Over mij

Het onderwijs zit in mijn hart en het begeleiden van leraren, teams en scholen is mijn passie. Het is mijn expertise om de visie en ontwikkeling van een school of bestuur praktisch te vertalen naar blijvende en passende professionalisering. Mijn uitgangspunt is dat je het meest leert op de werkvloer en door samen te leren en te delen.

Met mij haal je iemand in huis die stilstaat om vooruit te gaan. Bij elke verandering of vernieuwing is het belangrijk om te onderzoeken of je nog de juiste dingen aan het doen bent. Bewust gekozen momenten van vertraging, aandacht en reflectie zijn nodig met daarnaast momenten van actie en daadkracht. Het één kan niet zonder het ander.

Mijn brede ervaring binnen het onderwijs, mijn begeleidingskundige blik en mijn persoonlijke benadering zorgen ervoor dat ik op een andere, creatieve manier kijk naar de vraagstukken die leven binnen het onderwijs. Ik geloof dat het beste onderwijs tot stand komt binnen een team waarin ieder vanuit zijn/haar talent een bijdrage kan leveren aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Want van een leraar met plezier in leren, kun je het meeste leren.

In het begeleiden van het proces naar anders organiseren combineer ik mijn pedagogische en didactische kennis en ervaring van het basisonderwijs met de kennis en ervaring vanuit de Begeleidingskunde met betrekking tot het begeleiden van organisaties. Ik ben erkend als organisatiebegeleider en coach bij de LVSC, de beroepsvereniging voor professionele begeleiders.

Scholen inspireren, ondersteunen en begeleiden bij de transitie naar onderwijs dat past. Dit doe ik door ontwikkeling te faciliteren en door het samen bepalen en onderzoeken van de beste richting voor jullie school. Hierbij bied ik ideeën, werkvormen en middelen die ondersteunend zijn aan het proces. Dit doe ik op mijn eigen, onderwijskunstige manier.

Met mij haal je iemand in huis die stilstaat om vooruit te gaan.

Anderen over mij

Door haar inlevingsvermogen wist Marianne al snel het vertrouwen van de groep voor zich te winnen, wat uiteindelijk geleid heeft tot een fijne samenwerking en nieuwe handvatten waar wij als afdeling mee aan de slag kunnen. (Teamleider politie)

Met gerichte oefeningen wist Marianne de deelnemers te bereiken en te laten nadenken over de werkzaamheden waar zij mee belast werden. Hierbij rekening houdend met de verschillen qua persoonlijkheid en werkstijl. (Teamleider)

Met weinig woorden, een rustige houding de goede vragen zet Marianne het team zelf in beweging, zodat niet Marianne, maar de teamleden zelf elkaar gaan bevragen en elkaar feedback gaan geven. (Externe trainer)

Door jouw analyse en verdiepende vragen, ontstond er een andere invalshoek bij de brainstorm over onze visie op onderwijs. (Intern Begeleider)

Marianne geeft al werkende weg advies aan leidinggevende en betrokkenen en maakt dilemma’s bespreekbaar. (Externe trainer)

Je geeft mensen het gevoel dat ze gehoord worden, ook al zijn ze geen haantje de voorste! (Deelnemer)

Door de check-in in te bouwen in diverse bijeenkomsten, is er meer verbinding onderling en verloopt het gesprek daarna ook makkelijker. (Directeur basisschool)